Nyheter

Colabitoil Sweden AB säljer fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB

Colabitoil Sweden AB säljer fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för 15 MSEK
Försäljningen påverkar resultatet med 12,5 MSEK kvartal 1 2020.
Första steget mot en produktionsanläggning för fossilfritt drivmedel i Sverige.

Forskning och utveckling har varit centralt för Colabitoil redan från början och FoU arbetet inleddes i februari 2014. Syftet har varit att utveckla en process för framställning av förnyelsebara drivmedel.

Den ökade miljömedvetenheten hos både politiker och allmänheten ställer krav som påverkar branschen genom nya lagstiftningar.

De nya kraven är en utmaning för många branscher men Colabitoil ser möjligheter i de nya miljökraven. Genom forskning och utveckling av biodrivmedel från nya miljövänliga råvaror bedöms Colabitoil i framtiden kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

Colabitoil Sweden AB har ett exklusivt avtal med Organofuel Sweden AB med rätt att utge underlicenser. Colabitoil Sweden AB har tecknat ett underlicensavtal med dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för uppförande av en produktionsanläggning för den svenska marknaden.

Den första försäljningen av aktier har skett till företaget Byberg & Nordin AB. Man fortsätter förhandlingar med ett begränsat antal intressenter, såväl svenska som utländska för att gemensamt uppföra en produktionsanläggning under 2022–2023.

Tanken är att erbjuda rätt part/parter ett delägande i Colabitoil Produktion AB, upp till 50 procent, för att på så sätt kunna säkerställa ekonomi, kompetens och branschnätverk.

Citat från Jan Nordlöf, VD Colabitoil Sweden AB:

– Det är oerhört glädjande att vi nu har tagit detta steg mot en produktionsanläggning i Sverige och troligtvis i Norrsundet.

Citat från  Tomas Byberg, VD Byberg & Nordin AB:

– Byberg & Nordin busstrafik är ett 93 årigt bolag som genom åren haft en mycket tydlig miljöprofil. Vi jobbar långsiktigt och ser fram emot att vara en del i arbetet med övergången till ett fossilfritt Sverige.

Bild: Pixabay