Nyheter

Ny VD för Sollentuna Stinsen JV AB

Christian Matti tillträder som VD för Sollentuna Stinsen JV AB, nuvarande VD Thomas Persson frånträder i samband med detta. Christian Matti är verksam inom Affärsutveckling på Magnolia Bostad AB.

Sollentuna Stinsen JV AB är ett gemensamt bolag mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.

Bild: Pixabay