Nyheter

Skövdebostäder fortsätter leverera starka resultat

När Skövdebostäder nu summerar 2019 redovisar bolaget återigen ett starkt resultat. Det handlar inte bara om det ekonomiska resultatet. Under 2019 färdigställdes 173 lägenheter, bolaget införde policyn Våga bry dig och utsågs till Årets samhällsbyggare.

Skövdebostäder redovisar ett resultat på 87,8 miljoner kronor (116,1 år 2018), efter finansiella poster. Vinsten blev 65,2 (79,5 år 2018) miljoner kronor. Samtidigt är investeringstakten fortsatt hög.

Under året har 280 miljoner (274) investerats i fastigheter och de planerade investeringarna för 2020 uppgår till närmare 263 miljoner där bland andra projekten Kurorten och Timmersdala står för en stor del.

Att vinsten är lägre än förra året beror till största delen på att bolaget avslutat ett antal ränteswappar, då bolaget numera ingår i den kommunala koncernbanken och där skapar bättre gemensam nytta för kommunkoncernen.

– Vi måste fortsätta att leverera goda ekonomiska resultat och samtidigt leverera samhällsnytta. Det tycker jag att bolaget tydligt klarat av 2019, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande Skövdebostäder.

Förutom goda ekonomiska resultat har Skövdebostäder alltså färdigställt 173 lägenheter på bland annat Frostaliden och Grubbagården. Dessutom har bolaget infört policyn Våga bry dig som handlar om att uppmana hyresgästerna att just våga bry sig om varandra och agera vid misstanke om att något inte står rätt till. I maj blev bolaget också utsedda till Årets samhällsbyggare för Ekedal.

– Vi håller hög nyproduktionstakt, vilket är nödvändigt för Skövdes utveckling. Samtidigt som vi jobbar aktivt för att skapa ett tryggare och bättre samhälle ur flera hållbarhetsperspektiv för att göra Skövde mer attraktivt, säger Morgan Arvidsson, tillförordnad vd.

Ökat marknadsvärde

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2019 till 5 865 miljoner kronor (5 414) exklusive projektfastigheter. Substansvärdet uppgick till 4 092 miljoner kronor (3 776).

Bild: Pixabay