Nyheter

Nytt ramavtal: Croisette värderar fastigheter i Umeå

Croisette Real Estate Partner erhåller en offentlig upphandling avseende fastighetsvärdering i Umeå.

Ramavtalet löper under två års tid, med möjlighet till två års förlängning och gäller förrättningsvärderingar rörande bland annat ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och fastighetsregleringar. Förutom Umeå kommun är flertalet andra kommuner samt myndigheter inkluderade för att göra avrop till Croisette.

Vi tycker det är otroligt kul att ha fått förtroendet att bistå med värderingstjänster till Umeå kommun. Vi värdesätter uppdraget mycket högt och ser fram emot att leverera fastighetsvärderingar till en av Norrlands största kommuner, säger Carl Axelsson, Associate på Valuation & Analysis, på Croisette Real Estate Partner i Stockholm.

Värderingarna som Croisette ska leverera för Umeå kommuns räkning gäller fastighetstyper som såväl kommersiella fastigheter, industri- och bostadsfastigheter, både inom och utanför Umeå tätort.

Vi är mycket nöjda med resultatet av denna upphandling av fastighetsvärderare och ser fram emot ett gott samarbete de kommande åren, säger Linda Vestin, upphandlare på Umeå kommun.